จิวะการบัญชี

บริการรับทำบัญชี, รับทำภาษี, รับตรวจสอบบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนจัดตั้ง, เปลี่ยนแปลง, รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท, ร้านค้า, การปิดงบการเงินรายปี, จัดทำรายงานภาษี, รับทำเงินเดือน ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล

ดำเนินกิจการมาแล้วนาน 30 ปี และมีทีมที่เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีโดยตรงและการทำงานที่รวดเร็วทันใจต่อความต้องการของท่าน และประทับใจ

สินค้าและบริการ :

บริษัทรับทำบัญชี, วางระบบบัญชี, วางรูปแบบบัญชี, แก้ปัญหาภาษีอากร, รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน และจดเลิกบริษัท ห้างหุ้นส่วน, รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ อำนาจกรรมการบริษัท และอื่น ๆ, จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและธุรกิจเฉพาะ, จดทะเบียนประกันสังคม, ฝึกอบรมด้านบัญชี ภาษีอากร และระบบคอมพิวเตอร์, วางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์, บริการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์, วางระบบ LAN, วางระบบบัญชี ON LINE ระหว่างสำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ) กับสาขา (ต่างจังหวัด), ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล

ที่อยู่

52/1  ซอย 106  ถนนลาดพร้าว  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กทม  10310

โทรศัพท์ : 08-9206-6544, 08-1805-5546, 0-2514-0015, 0-2931-8306

โทรสาร :0-2931-8305

URL :http://www.จิวะการบัญชี.com

เวลา :จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17:30, เสาร์ เวลา 08.30-17:30, อาทิตย์ เวลา 08.30-17:30